Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Ylä-Herttuala, Seppo
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Kansallinen virusvektorilaboratorio
Päätös 328981
Päätöspvm 09.12.2019
Rahoituskausi 01.01.2020 - 31.12.2020
Rahoitus (€) 492 657
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Kansallinen Virusvektorilaboratorio tuottaa korkealaatuisia GMP geeninsiirtovektoreita ja soluvalmisteita prekliinisiin, toksikologisiin ja kliinisiin tutkimuksiin. Laboratorio on perustettu 2001 ja sitä on kehitetty johdonmukaisesti perustamisestaan lähtien. Laboratorio on osa EU: n EATRIS infrastruktuuriverkostoa sekä keskeinen toimija mm. Suomen Akatemian Kardiovaskulaaristen ja Metabolisten tautien huippuyksikössä sekä European Research Council Advanced Grant-ohjelmassa.