Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Karlström, Oskar
Organisaatio Åbo Akademi
Tutkimusaihe
Kemirelaterade utmaningar vid förgasning av biomassa och avfall
Päätös 328952
Päätöspvm 11.06.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 208 777
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Avfall genereras i en alarmerande takt i vårt samhälle. Förgasning kan användas till att återvinna kemikalier och energi från avfall och biomassa. I projektet undersöks kemirelaterade utmaningar som begränsar användningen av avfall i förgasning. Områdena som undersöks är (1) frigörelse av fosfor, (2) avgång av bly och zink, (3) bränslekvävets kemi och (4) omvandling av bränslekväve till ammoniak och tillvaratagande av ammoniak. Unik laserteknologi och avancerade matematiska beräkningar kommer att användas för att klargöra avgången av dessa element, så att användningen av avfall och biomassa kan öka, återanvändningen av kritiska element kan öka, korrosionsproblem kan minimeras och skadliga utsläpp kan minimeras i framtida förgasningssystem.