Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Mononen, Mika
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe
Laskennallisten muotomallien validointi ja hyödyntäminen ennustettaessa yksilöityä nivelrikon etenemistä polvinivelessä sekä menetelmän mahdollisuudet taloudellisissa ja sosiaalisissa hyödyissä
Päätös 328920
Päätöspvm 11.06.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 210 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa tutkitaan uudenlaista mahdollisuutta hyödyntää laskennallista mallinnusta ja kliinistä kuvantamista, sekä näiden menetelmien soveltamista ennustamaan yksilöityä nivelrikon riskiä ja nivelrikon etenemistä polvinivelessä. Lisäksi projektissa selvitetään, kuinka nivelrikon mahdollinen ennaltaehkäisy vaikuttaa taloudellisiin ja sosiaalisiin hyötyihin. Projektin tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä ensimmäistä kliinistä menetelmää nivelrikon ennaltaehkäisemiseksi. Tämä menetelmä vähentäisi tekonivelleikkausten määrää ja mahdollistaisi huomattavat yhteiskunnalliset säästöt.