Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kuncarayakti, Hanindyo
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe
Supernovat ja niiden ympäristöt
Päätös 328898
Päätöspvm 11.06.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 209 944
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeessa keskityta¨a¨n supernovien tutkimiseen Turun yliopistossa osana aktiivista tutkimusympa¨risto¨a¨ (www.utu.fi/sne). Supernovien ominaisuuksien ja fysiikan ymma¨rta¨miseksi tehta¨va¨t havainnot tullaan suorittamaan maailman suurimmilla teleskoopeilla (kuten Euroopan Etela¨isen Observatorion ESOn Very Large Telescope), hyo¨dynta¨en viimeisimpia¨ instrumentteja¨. Supernovien ympa¨risto¨n ominaisuuksien ma¨a¨ritta¨minen niiden emogalakseissa muodostaa myo¨s osan tutkimusta niiden edelta¨ja¨ta¨htien ominaisuuksien selvitta¨miseksi. Hankkeen osana on myo¨s osallistuminen instrumenttien rakentamiseen, joka omalta osaltaan tulee edista¨ma¨a¨n teknologiaosaamista ja yhteistyo¨ta¨ luonnontieteiden ja teollisuuden va¨lilla¨ Suomessa. Seuraava vuosikymmen tulee olemaan suuren mittakaavan supernovakartoitusohjelmien ja ja¨ttila¨isteleskooppien aikakautta. Siksi na¨iden ilmio¨iden syva¨llisempi ymma¨rta¨minen onkin nyt erityisen ta¨rkea¨a¨ valmistautuessamme uusiin lo¨yto¨ihin.