Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Pitkänen, Esa
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Somaattisten mutageneesin mallintaminen syvillä probabilistisilla neuroverkoilla
Päätös 328890
Päätöspvm 11.06.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 209 126
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Somaattiset mutaatiot aiheuttavat monenlaisia sairauksia, kuten syöpiä. Tämän tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat mutaatioiden syntyyn syövässä. Tutkimuksessa kehitetään uusia, koneoppimiseen perustuvia työkaluja, joilla analysoidaan yli 10000 useaa eri kasvaintyyppiä edustavan kasvaimen perimä. Työn tuloksena syntyy laskennallisia malleja, jotka kuvaavat mutageneesiä ennennäkemättömällä tarkkuudella ja laajuudella, sisältäen yli 50 miljoonaa somaattista mutaatiota. Mallien avulla etsitään uusia geneettisiä ja epigeneettisiä, mutaatioiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä ja selvitetään geneettisten tekijöiden ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutusta mutaatioiden synnyssä. Hankkeessa kehitetään diagnostisia ja prognostisia työkaluja, jotka viedään kliiniseen käyttöön yhteistyössä HUS:in Syöpäkeskuksen kanssa. Tutkimuksen tulokset tulevat hyödyntämään terveydenhuoltoa ja parantamaan potilaiden elämänlaatua sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti.