Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Tomescu, Alexandru Ioan
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Turvallisten ja täydellisten algoritmien perusteet ja sovellukset
Päätös 328877
Päätöspvm 11.06.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 209 564
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Monia reaalimaailman ongelmia mallinnetaan laskennallisina ongelmina, usein käyttäen epätäydellistä dataa. Tämän takia ratkaisuja saatetaan sallia suuri määrä, joista oikean ratkaisun valitseminen ei ole mahdollista. Tätä haastetta käsitellään toisinaan luettelemalla kaikki ratkaisut, joka ei ole mahdollista useille käytännön ongelmille. Tämän hankkeen tavoitteena on muodostaa yleinen menetelmä kaikkien turvallisten osaratkaisujen löytämiseksi, joiden voimme luottaa olevan osana oikeaa ratkaisua. Päämotivaatiomme on peräisin bioinformatiikasta, jossa yksi tärkeimmistä ongelmista on koota DNA-sekvensointidata takaisin alkuperäiseen DNA-sekvenssiin. Jotta sekvensointi-pohjaiset tekniikat etenisivät tutkimuslaboratorioista sairaaloihin, täytyy kokoamamme sekvenssien ennen kaikkea olla tarkkoja. Tavoitteenamme on matemaattinen harppaus ymmärtämään mitä voidaan turvallisesti raportoida ja muuttaa näkökulmaa, josta käsittelemme reaalimaailman ongelmia.