Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Ruotsalo, Tuukka
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Implisiittinen fysiologinen ihmisen ja informaation vuorovaikutus
Päätös 328875
Päätöspvm 11.06.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 210 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimuksessa kehitetään menetelmiä, joilla käyttäjän fysiologisista mittauksista voidaan rakentaa käyttäjämalleja ja hyödyntää niitä automaattisesti muuntuvassa ihmisen ja informaation vuorovaikusessa. Aikaisemmassa tutkimuksessa on hyödynnetty pääosin käyttäytymiseen perustuvia signaaleja, kuten painalluksia, katseenseurantaa tai käyttöaikaa käyttäjämallien rakentamisessa. Projektissa kehitetään perusta implisiittiselle fysiologiselle ihmisen ja informaation vuorovaikutukselle. Tämä lähestyminen perustuu perustavanlaatuisiiin uusiin menetelmiin, joissa voidaan hyödyntää implisiittisiä fysiologisia käyttäjäsignaaleja -- signaaleja, jotka syntyvät luonnollisesti käyttäjän aivoissa kun hän lukee, näkee, tai muulla tavalla käsittelee informaatioärsykkeitä. Näitä signaaleja käytettään käyttäjämallien ohjaamattomassa oppimisessa. Malleja sovelletaan aivomittauksiin perustuvissa suosittelujärjestelmissä ja mukautuvassa kuvien tuottamisessa.