Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Snicker, Antti
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe
Vauhdilla kohti fuusioenergiaa
Päätös 328874
Päätöspvm 11.06.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 209 746
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Lämpöydinfuusio on yksi mahdollinen menetelmä tuottaa energiaa. Sen etuina ovat päästöttömyys, turvallisuus ja lähes loputtomat polttoainevarat. Fuusioreaktorin rakentamisessa ollaan päästy pisteeseen, jossa Etelä-Ranskaan rakennetaan reaktoria, jonka tarkoitus on osoittaa tieteellisesti lämpöydinfuusio mahdolliseksi. Tämä uusi reaktori tulee operoimaan plasmoilla, jotka syttyvät itsestään. Tämä tarkoittaa sitä, että plasman kuumentaminen tapahtuu fuusioreaktioissa vapautuvalla energialla. Näissä reaktioissa syntyy myös korkeaenergisiä alfahiukkasia ja neutroneita. Nämä voivat vahingoittaa reaktoreiden ensiseinän materiaaleja. Mahdollisten ongelmien ennustaminen on mahdollista vain numeerisen laskennan avulla. Näiden ongelmien tunnistamiseksi ja ratkaisemiseksi tässä työssä kehitetään uusia numeerisia menetelmiä, jotka auttavat tulevaisuuden reaktoreiden suunnittelua ja rakentamista.