Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Peltola, Emilia
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe
Hiilirajapinnat elämän ja keinotekoisen maailman välissä
Päätös 328854
Päätöspvm 11.06.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 209 687
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Väestö ikääntyy nopeasti Euroopan Unionissa, mikä kuormittaa terveydenhuoltoa merkittävästi. Uusia diagnoosi- ja hoitomenetelmiä tulee kehittää, jotta yhteiskunta selviää tästä haasteesta. Biologinen ympäristö asettaa haasteita mittaukselle ja biolikaantumisen on ehdotettu olevan pääsyyllinen, joka aiheuttaa antureiden rikkoutumisen in vivo. Likaantuminen käsittää implantin passivoitumisen proteiinien ja lipidien (ja joskus myös itse analyytin) kiinnittymisen seurauksena sekä kontrolloimattoman elimistön vasteen, joka johtaa anturin kapseloitumiseen arpikudokseen. Tässä tutkimuksessa kehitämme antureita, jotka perustuvat rakenteellisiin hiilinanomateriaaleihin. Tällä rakenteella ratkaisemme yllämainitut ongelmat ja saavutamme paremman vasteen kuin tyypillisillä materiaaleilla. Saatavilla tuloksilla on merkitystä sekä lääketieteellisten menetelmien kehityksen että neurotieteen tutkimuksen kannalta.