Academy of Finland
Funding decision
 
Applicant / Contact person Oulasvirta, Antti
Organisation Aalto University
Project title Human Automata: Simulator-based Methods for Collaborative AI
Decision No. 328813
Decision date 04.09.2019
Funding period 01.01.2020 - 31.12.2022
Funding 463 740
WebFOCUS Report
Project description
Human Automata -projektissa tutkitaan simulaattoripohjaisia menetelmiä kollaboratiivisessa tekoälyssä. Simulaattori mallintaa ihmisen kehollista ja kognitiivista toimintaa esimerkiksi biomekaanisten ja rationaliteettimallien avulla. Lähestymistavan etuna ns. datalähtöisiin menetelmiin verrattuna on kausaalinen päättely. Simulaattorin parametrit voidaan reaaliaikaisesti sovittaa käyttäjästä tehtyihin havaintoihin, jolloin malli voi ennustaa käyttäjäkohtaisesti automaation toiminnan yksilöllisiä seurauksia. Tämä mahdollistaa ihmismäisemmin toimivan ja siksi yhteistyökumppaniksi paremmin sopivan tekoälyn.