Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kukkonen, Ilmo
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Eurooppalainen seisminen asemaverkosto
Päätös 328776
Päätöspvm 21.01.2020
Rahoituskausi 01.01.2020 - 31.12.2024
Rahoitus (€) 1 114 307
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeessa luodaan laaja kansallinen geofysikaalisten instrumenttien verkosto ja laitepooli seismologiseen, geomagneettiseen ja geodeettiseen tutkimukseen. Kehitämme ja sovellamme uusia teknologioita. Olennaisena ominaisuutena FLEX-EPOS-laiteverkostolla on mahdollisuus käyttää suuria havantolaitemääriä niin lyhyt- kuin pitkäaikaiseen monitorointiin. Laitepooli luodaan neljän yliopiston ja ja neljaän tutkimuslaitoksen yhteistyönä. Huomattavasti parannetun havaintokapasiteetin ansioista tullaan saamaan suuria datamääriä, havaintoja ja tutkimustuloksia, joiden avulla vahvistetaan Suomen roolia (FIN-EPOS) eurooppalaisessa EPOSinfrastruktuurissa. FIN-EPOS-infra on kansallisella infrastruktuurikartalla kategoriassa B.