Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Smolander, Kari
Organisaatio Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Tutkimusaihe
Strateginen lähestymistapa skaalattavaan alustapohjaiseen ohjelmistojen ja järjestelmien kehitykseen
Päätös 328737
Päätöspvm 04.09.2019
Rahoituskausi 01.01.2020 - 31.12.2022
Rahoitus (€) 248 738
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
SASSE – strateginen lähestymistapa skaalattavaan alustapohjaiseen ohjelmisto- ja järjestelmäkehitykseen -hanke tutkii integroitumista ulkoisiin ohjelmistopohjaisiin alustoihin ja infrastruktuureihin. Projektin tavoitteena on luoda teoria, joka selittää menestymisen ulkoisten ja useimmiten globaalien alustojen hyödyntämisessä ja uusien skaalattavien palveluiden ja järjestelmein rakentamisessa alustojen avulla. Projekti analysoi suomalaisia kehitysorganisaatioita ja tunnistaa lähestymistavat, jotka johtavat kestävään menestykseen alustojen käytössä. Havaintojen perusteella projekti ehdottaa käytäntöjä kasvaville ja globaaliin menestykseen pyrkiville ohjelmisto-organisaatioille.