Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Parppei, Kati
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe
Vihollisiin liitetyt mielikuvat ja attribuutit Venäjällä ennen vuoden 1917 vallankumousta
Päätös 328678
Päätöspvm 17.06.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 29 400
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa tutkitaan viholliskuvien muotoutumista ja kehitystä Venäjällä keskiajalta vuoden 1917 vallankumoukseen. Pyrkimyksenä on selvittää, miten mielikuvia (myytti)historiallisista, vihamielisistä "toisista" on käytetty kollektiivisen Rus'in/Venäjän ja venäläisyyden ideoiden rakentamiseen sekä valtakunnan geopoliittiseen sijoittamiseen paikkaan ja aikaan kunakin aikakautena. Konfliktien kuvauksia pääasiallisena tutkimusmateriaalina käyttävä projekti pyrkii valottamaan paitsi venäläisiä kehityskulkuja, myös universaaleja viholliskuvien muotoutumisprosesseja ja niiden suhdetta historiapolitiikkaan ja jaettujen identiteettien muodostumiseen.