Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Leppäniemi, Jaakko
Organisaatio Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Tutkimusaihe
Taipuisat, herkät ultravioletti- ja röntgensäteilyanturit korkean resoluution käänteisen offset-painettujen metallioksiditransistoreiden avulla (FLEXRAD)
Päätös 328627
Päätöspvm 01.11.2019
Rahoituskausi 01.01.2020 - 31.12.2022
Rahoitus (€) 476 757
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Painettu elektroniikka voi mahdollistaa uusia käyttökohteita säteilynilmaisimille (esim. röntgen ja UV säteily), jossa taipuisuus, matala kustannus ja suuri pinta-ala voivat olla hyödyksi. Tällaisia käyttökohteita löytyy esimerkiksi rikkomattoman aineenkoetuksen ja teollisten prosessien laadunvarmistuksen saralta. Projekti kehittää teknologiaa tällaisten taipuisien röntgenantureiden valmistamiseksi. Projekti keskittyy materiaaleihin sekä musteisiin uudenlaisen korkean painotarkkuuden omaavan painomenetelmän hyödyntämiseksi antureiden valmistuksessa ja tavoittelee säteilyantureiden herkkyyden optimointia eri menetelmin. Tämä projekti toteutetaan yhteistyönä Teknologian Tutkimuskeskus VTT:n ja National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) (Japani) välillä.