Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kulmala, Markku
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Ilmakehä- ja ympäristötutkimus infrastruktuuri
Päätös 328616
Päätöspvm 09.12.2019
Rahoituskausi 01.01.2020 - 31.12.2024
Rahoitus (€) 1 638 716
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ilmakehän pienhiukkasten, pilvien ja hivenkaasujen tutkimusinfrastruktuuri ACTRIS turvaa pitkäaikaisen ilmakehätutkimuksen Euroopan tasolla, ja tarjoaa tukea yhteiskunnan haasteisiin, joihin lukeutuvat mm. huono ilmanlaatu ja ilmastonmuutos. ACTRIS koostuu kattavasta hajautetusta verkostosta kansallisia tutkimusasemia, ja eurooppalaisista keskuspalveluista (päämaja, datakeskus ja kalibrointikeskukset). Suomella on johtava rooli ACTRIS infrastruktuurin koordinoinnissa; ACTRIS-päämaja tulee Suomeen. Suomessa on useita huippuluokan ACTRIS tasoisia tutkimusfasiliteetteja. ACTRIS niin Suomessa kuin muualla Euroopassa tarjoaa keskitetysti monipuolista ilmakehäaineistoa, tutkimusmahdollisuuksia, kalibrointipalveluita, laitekehitystä ja koulutusta mm. tutkijoille ja yrityksille sekä tietoa poliittisten päätösten tueksi. ACTRIS linkittyy vahvasti muihin ESFRI-hankkeisiin (esim. ICOS ERIC) sekä tutkimusverkostoihin niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. https://www.actris.eu/