Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Salmela, Viljami
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Muistin monet kasvot - Miten luonnomukaiset muistiedustukset muodostetaan havaintopiirteistä
Päätös 328594
Päätöspvm 17.06.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 139 426
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Työmuisti, lyhytaikainen ja kapasiteetiltaan rajoitettu muistijärjestelmä, on yksi ihmisen tiedonkäsittelyn perusmekanismeja. Työmuistin tarkkuutta on tutkittu pääasiassa yksinkertaisten piirteiden ja muotojen avulla. Tässä tutkimuksessa tutkimme muistitarkkuutta monimutkaisemmilla ja luonnollisimmilla ärsykkeillä, ihmisen kasvojen kuvilla. Mittaamme kasvojen identiteettien, ilmeiden ja piirteiden muistitarkkuuden, ja tutkimme miten luonnolliset muistiedustukset rakentuvat havaintopiirteistä. Lisäksi tutkimme kasvoedustusten aivomekanismeja aivokuvantamismenetelmillä, ja selvitämme muistitarkkuuden roolia kasvosokeudessa. Tutkimus tuottaa uutta tietoa kasvomuistista ja kasvojen edustuksista aivoissa. Tutkimustulokset hyödyttävät yhteiskuntaa tarjoamalla uusia testejä kognitiivisille kyvyille ja ongelmille, ja lisäämällä ymmärrystä kasvosokeuden aiheuttavista syistä.