Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Visala, Aku
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Vapaa tahto teologian ja tieteen leikkauspisteessä
Päätös 328547
Päätöspvm 17.06.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 4 964
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Vapaus on keskeinen arkikäsityksessä omasta itsestämme ja moraalisesta toiminnastamme. Valtaosa filosofeista on sitä mieltä, ettemme voi olla moraalisessa vastuussa teoista, jotka eivät ole meidän hallinnassamme. Lisäksi kristillinen ihmiskäsitys on aina olettanut, että ihmiset ovat vapaita ja vastuullisia, vaikka tämän vapauden luonteesta on paljonkin erimielisyyksiä. On kuitenkin paljon todistusaineistoa neurotieteestä ja kognitiivisesta psykologiasta, joka viittaa siihen, että tekomme eivät kovinkaan usein ole tietoisessa hallinnassamme. Lisäksi voidaan kysyä, missä määrin tekojen hallinta on yhteensopiva sen perinteisen näkemyksen kanssa, jonka mukaan Jumala viimekädessä määrää sen, mitä luomakunnassa tapahtuu, myös ihmisten teot. Mitä vapaudestamme jää jäljelle? Projektin tuloksena on kuitenkin se, että kykenemme olemaan vapaita moraalisen vastuun edellyttämällä tavalla, vaikka tämä tahdonvapaus ei olisikaan aivan sellainen, minkä arkikäsitys sen olettaa olevan.