Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Bläuer, Auli
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe
Naapurista lainaamassa. Kulttuurikontaktit karjanhoidon kehittäjänä Itämeren pohjoisosassa esihistoriallisena ja historiallisena aikana.
Päätös 328496
Päätöspvm 17.06.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 30.09.2021
Rahoitus (€) 9 432
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tämä projekti tutkii karjanhoidon kehittymistä pohjoisen Itämeren alueella viimeisen neljän tuhannen vuoden aikana. Tutkittuna ajanjaksona karjanhoito oli merkittävä elinkeino joka kehittyi ja muuttui yhteiskunnan ja ympäristön vaatimusten mukaisesti. Tutkimus keskittyy erityisesti uusien ideoiden ja innovaatioiden leviämiseen eri kulttuurien välillä. Projekti hyödyntää useita erilaisia lähdetyyppejä, kuten arkeologista luumateriaalia, historiallisia lähteitä ja muinais-DNA-materiaalia. Yhteiskunnat käyttävät erilaisia mekanismeja sopeutuessaan uusiin sosiaalisiin tai taloudellisiin olosuhteisiin ja ympäristön vaatimuksiin: menneisyyden toiminnan ymmärtäminen on tärkeää tulevaisuuden ennakoinnin kannalta. Karjanhoito on riittävän monimutkainen ja herkkä systeemi heijastaakseen hyvin yhteisöjen sopeutumista menneisyydessä. Projekti tuo myös runsaasti uutta tietoa Itämeren kulttuurien kontakteista ja tavoitteista.