Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Frog, Mr
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Mytologian, sanataiteen ja auktoriteetin sosiaalinen vaikutus
Päätös 328432
Päätöspvm 17.06.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 13 611
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Mytologia, sanataide ja näitä hyödyntävä spesialisti muodostavat dynaamisen kokonaisuuden, jonka kolme osaa muuntuvat suhteessa toisiinsa, ja joiden auktoriteetti rakentuu yhteisöllisissä käytänteissä. Tutkimuksessa tarkastellaan tätä järjestelmää ja sen toimintaa eri kulttuureissa ja konteksteissa hyödyntäen rekisterin käsitettä ja lähtökohtia, jotka korostavat mytologiaa käytänteinä. Tutkimuksen toisiaan täydentävissä osatutkimuksissa tarkastellaan sekä ”perinteisiä” (keskiaikainen germaaninen, 1800- ja 1900-lukujen karjalainen, tämänpäiväinen rotenkielinen ja tetuninkielinen perinne) että ”nykyaikaisia länsimaisia” kulttuureja (suomalainen poliittinen diskurssi, Skandinavian multimediamainonta). Projektin päämääränä on kehittää monitieteinen metodologinen kehys, jonka puitteissa voidaan analysoida mytologian, kielen ja niiden käyttäjien järjestelmää, ja jota voitaisiin hyödyntää niin humanistisilla kuin yhteiskuntatieteellisilläkin aloilla ja esimerkiksi kuluttajatutkimuksessa.