Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Fichera, Massimo
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Narratiiveja Euroopasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueena
Päätös 328345
Päätöspvm 17.06.2019
Rahoituskausi 17.06.2019 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 28 420
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Miksi Eurooppa määrittelee itsensä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeksi? Mikä on näiden Euroopan integraatiossa määriteltyjen arvojen todellinen luonne? Tämä tutkimusprojekti pyrkii haastamaan näkemyksen Euroopasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueena ja tarjoamaan vaihtoehdon klassiselle liberaalille käsitykselle Euroopasta ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion suojelijana. Kuten meneillään olevat kriisit euroalueen vakauttamisen ja pakolaisuuden suhteen osoittavat, Euroopan yhdentymisen ihanteet voivat olla ristiriitaisia ja epämääräisiä. Projektin tarkoituksena on tuoda esiin näitä ristiriitaisuuksia ja haastaa perinteinen näkemys oikeudesta yhdentymisen välineenä.