Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Nagatsu, Michiru
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Tieteidenvälisten mallien rakentaminen: siltoja taloustieteen, ekologian ja psykologian välille
Päätös 328341
Päätöspvm 17.06.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 23 190
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Eri tieteenaloista taloustieteen vaikutusta politiikantekoon pideta¨a¨n suurimpana, mutta muiden politiikanteon kannalta olennaisten tieteenalojen, kuten ekologian ja psykologian, integroiminen taloustieteeseen on osoittautunut vaikeaksi. Ta¨ma¨n tutkimusprojektin pa¨a¨ma¨a¨ra¨na¨ on (1) tunnistaa taloustieteelle ominaisia metodeja ja ka¨sitteita¨ seka¨ (2) arvioida, missa¨ ma¨a¨rin ja miten na¨ita¨ voitaisiin muokata, jotta muiden tieteenalojen integroiminen taloustieteeseen onnistuisi tehokkaammin. Na¨ma¨ tutkimuksen pa¨a¨ma¨a¨ra¨t saavutetaan yhdista¨ma¨lla¨ (A) kvalitatiivinen haastattelututkimus tieteidenva¨lisista¨ tutkimusprojekteista, joissa on mukana taloustieteilijo¨ita¨, seka¨ (B) tieteenfilosofiaan perustuva huolellinen metodologinen analyysi. Tutkimusprojektin tuloksia ka¨yteta¨a¨n ka¨yta¨nno¨n ohjeiden luomiseen seka¨ tieteidenva¨lista¨ tutkimusta tekeville taloustieteilijo¨ille ja heida¨n yhteistyo¨kumppaneilleen etta¨ tiedepolitiikan tekijo¨ille.