Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Pihlatie, Mari
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Ilmakehä- ja ympäristötutkimus infrastruktuuri
Päätös 328309
Päätöspvm 21.01.2020
Rahoituskausi 01.01.2020 - 31.12.2022
Rahoitus (€) 463 174
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Pariisin ilmastosopimuksen tavoite (1.5 °C esiteolliseen aikaan nähden) on mahdoton saavuttaa pelkillä kasvihuonekaasupäästöjen (CO2, CH4, N2O) vähennyksillä. Tehokkaita keinoja ilmakehän hiilidioksidin poistamiseksi ja hiilen sitomiseksi maaperään tarvitaan välittömästi. INAR RI Agriculture hankkeessa perustetaan Suomeen huipputason tutkimusverkosto pohjoisten maatalousmaiden ilmasto- ja ilmanlaadun vaikutusten tutkimiseen. INAR RI Agriculture verkosto sisältää kolme korkeatasoista mittausasemaa pitkäaikaisille ja jatkuvatoimisille kasvihuonekaasujen ja typen päästöjen mittauksille kivennäismailla, siirrettäviä kohdennettuja mittausasemia turvemaille, joilla laajennetaan pysyvää mittausverkostoa, ja huipputason prosessitutkimukseen keskittyvä isotooppilaboratorio. INAR RI Agriculture infrastruktuurihanke tuottaa ensiarvoisen tärkeää tietoa pohjoisten maatalousmaiden kasvihuonekaasupäästöistä ja hiilen sidonnan kyvystä ja siten toimii ilmastopoliittisten päätösten ohjauksessa.