Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kosonen, Tuomas
Organisaatio Palkansaajien tutkimuslaitos
Tutkimusaihe
Uusien elementtien kontribuoiminen julkistaloustieteen kirjallisuuteen
Päätös 328177
Päätöspvm 17.06.2019
Rahoituskausi 01.01.2020 - 31.12.2021
Rahoitus (€) 28 296
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä akatemiantutkijan hankkeen tutkimuskulujen jatkorahoitushakemuksessa haetaan rahoitusta lisäkuluihin, jotka aiheutuvat aineistotyöstä tai ulkomaanmatkoista. Näillä tähdätään tutkimushankkeiden sujuvaan läpivientiin ja jo hankkeen alkukaudella tapahtuneen kansainvälisen yhteistyön ja verokostojen syventämiseen.