Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Holmberg, Eva Johanna
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Matkustaminen ja minän kuvaukset 1600-luvun englantilaisessa kulttuurissa
Päätös 328160
Päätöspvm 17.06.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 35 490
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa tutkitaan elämänkerrontaa ja minän kuvauksia 1600-luvun englantilaisissa matkakertomuksissa. Tarkoitus on selvittää miten yksittäisten matkailijoiden motiivit ja pyrkimykset näkyivät heidän kertomuksissaan. Projekti yhdistää matkakirjoitusten ja elämänkerronnan, eli life writing-tutkimuksen kulttuurihistorialliseen tutkimusotteeseen pyrkimyksenään laajentaa käsitystä sekä uuden ajan alun omaelämäkerrallisesta kerronnasta että matkakirjoittamisesta. Matkakertomukset on aiemmin nähty varsin strategisena minän esittämisenä, performanssina, mutta tässä tutkimuksessa näitä tekstejä ja niiden kuvia lähestytään moninaisina henkilökohtaisten muistojen ja elämänkokemusten kirjaamisen prosesseina. Tutkimuksen materiaali koostuu 1600-luvun englantilaisessa kulttuuri-piirissä tuotetuista matkakirja-käsikirjoituksista sekä ajan painetusta matkakirjallisuudesta, jota kirjoittivat eri sosiaaliluokkien edustajat kauppiaista kappalaisiin ja diplomaateista herrasmiehiin ja aristokraatteihin.