Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Korkea-aho, Emilia
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe
Kuka on 'lobbari'? Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus edunvalvonnan normatiivisista puitteista Euroopan unionissa
Päätös 328149
Päätöspvm 17.06.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 55 589
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Arvioiden mukaan EU:ssa vaikuttaa 30 000 lobbaria. Keitä he ovat? Ovatko kansalaisjärjestön työntekijä ja elinkeinoelämän palveluksessa oleva juristi molemmat lobbareita? Tutkimus, sääntely ja julkinen keskustelu antavat kysymykseen erilaiset ja osin yhteensopimattomat vastaukset. Siksi lobbauksen sääntely ja unionin päätöksentekoon kohdistuva tutkimus on ristiriitaista ja vaikeasti hahmottuvaa. Tutkimustietoa, normiaineistoja ja haastatteluja hyödyntävän hankkeen tavoitteena on yksilöidä normatiiviset puitteet (oikeudellinen, poliittinen ja perustuslaillinen), jotka sääntelevät lobbarin toimintaa. Hanke poikkeaa aikaisemmasta tutkimuksesta siinä että ’lobbaria’ ei pidetä toimijana joka ’lobbaa’. Sen sijaan lobbariksi määritellään yhteiskunnallinen toimija, jonka toimintaa mainitut normatiiviset puitteet koskevat. Uusi lähestymistapa jäsentää keskustelua lobbauksesta kaikilla tasoilla. Tutkimus on ensimmäinen yritys lähestyä eurooppalaista lobbausta oikeudellisesta näkökulmasta.