Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Rouvinen, Juha
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Integroidun rakennebiologian tutkimusinfrastruktuuri
Päätös 328121
Päätöspvm 21.01.2020
Rahoituskausi 01.01.2020 - 31.12.2021
Rahoitus (€) 409 500
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankekuvaus puuttuu