Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Salminen, Tiina
Organisaatio Åbo Akademi
Tutkimusaihe Integroidun rakennebiologian tutkimusinfrastruktuuri
Päätös 328119
Päätöspvm 21.01.2020
Rahoituskausi 01.01.2020 - 31.12.2021
Rahoitus (€) 108 500
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankekuvaus puuttuu