Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Määttä, Juha
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Integroidun rakennebiologian tutkimusinfrastruktuuri
Päätös 328118
Päätöspvm 21.01.2020
Rahoituskausi 01.01.2020 - 31.12.2021
Rahoitus (€) 46 855
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankekuvaus puuttuu