Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Butcher, Sarah
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Integroidun rakennebiologian tutkimusinfrastruktuuri
Päätös 328112
Päätöspvm 21.01.2020
Rahoituskausi 01.01.2020 - 31.12.2021
Rahoitus (€) 537 311
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Instruct Suomi on kansallinen, rakennesolubiologian open-access-tutkimusinfrastruktuuri, joka tukee huipputasoista tutkimusta, jossa hyödynnetään proteiinien ja biomolekulaaristen kompleksien identifiointia, tuotantoa, puhdistusta ja karakterisoimista; elektronikryomikroskopiaa, ydinmagneettista resonanssia, natiivimassaspektometriaa, rakennebioinformatiikkaa, ja röntgenkristallografiaa. Hakemuksen painoaloina ovat Instruct Suomen kansainvälisen tason kärkiosaamisalueet biokompleksien analysoimisessa ja röntgensädekristallografisen tiedonhallinnassa. Instruct Suomi palvelee koko tiedeyhteisöä yliopistoissa sekä julkisella ja yksityisellä sektorilla. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus näkyy uusina patentteina, start up -yrityksinä, ja diagnostisina ja terapeuttisina menetelminä. Suomi on liittymässä ESFRI Instruct-ERIC -konsortioon 2019, minkä seurauksena suomalaiset voivat hyödyntää Instruct-ERIC:n huipputason osaamista ja teknologioita vahvistaen Suomen kansainvälistä tutkimusprofiilia.