Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Lastusaari, Mika
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe
Biofotonisiin implantteihin perustuva kuvantamislaite
Päätös 328077
Päätöspvm 01.11.2019
Rahoituskausi 01.01.2020 - 31.12.2022
Rahoitus (€) 232 711
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Implanteilla on monenlaisia lääketieteellisiä sovelluksia, kuten luiden uudelleenrakentaminen ja hampaiden herkkyyden hoito. Implantteja ei kuitenkaan voida nähdä enää leikkauksen jälkeen, koska ne ovat näkymättömiä röntgenkuvissa. Äskettäin on kehitetty uusi kuvantamismenetelmä, jossa käytetään hyväksi kestoluminoivia nanokiteitä. Näillä on rajoitteena se, että ne pitää ladata ennen injektoimista tutkittavaan kudokseen ja lisäksi ne eivät ole bioyhteensopivia. Tämän projektin tutkimusryhmät ovat osoittaneet, että kestoluminoivat nanokiteet voidaan integroida lasiin. Tässä projektissa kehitetäänkin implantteja, jotka ovat sekä bioaktiivisia että loistavat punaista tai lähi-infrapuna-alueen kestoluminesenssia. Nämä uudet implantit voidaan ladata ihon läpi. Tällöin voidaan seurata kuvantamalla in vivo miten implantti käyttäytyy ajan kuluessa eikä tähän tarvita röntgenkuvantamista. Tutkimuksella on merkittävä vaikutus sekä biokuvantamisen että fotoniikan materiaalien tutkimuskenttään.