Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Särkämö, Teppo
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Laulaminen ja soittaminen toipuvissa ja rappeutuvissa aivoissa: Musiikin vaikuttavuus ja aivomekanismit aivoverenkiertohäiriöissä, aivovammoissa ja Alzheimerin taudissa
Päätös 327996
Päätöspvm 17.06.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 86 513
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Musiikki on erittäin motivoiva, monipuolinen ja aivoja stimuloiva harrastus, joka voi tarjota tehokkaan keinon kuntouttaa kognitiivisia, kielellisiä ja motorisia toimintoja ja mielialaa vakavissa neurologisissa sairauksissa. Tässä hankkeessa tutkimme musiikin vaikuttavuutta ja aivomekanismeja aivoverenkiertohäiriöissä (AVH), aivovammoissa ja dementiassa käyttäen behavioraalisia testejä, hormonimittauksia ja aivokuvantamismenetelmiä neljässä kliinisessä tutkimuksessa. Tulokset osoittivat, että neurologinen musiikkiterapia parantaa toiminnanohjausta ja etuotsalohkojen toimintaa aivovammapotilailla ja laulumusiikki tehostaa puheen ja kielellisen muistin kuntoutumista ja toimii myös muistitukena kielellisessä oppimisessa AVH-potilailla. Käynnissä olevissa tutkimuksissa selvitämme kuorolaulun vaikuttavuutta afasiakuntoutuksessa sekä kartoitamme, mitkä aivomekanismit vastaavat laulukyvyn säilymisestä afasiassa ja musiikin herättämien tunteiden ja muistojen säilymisestä Alzheimerin taudissa.