Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Laitinen, Tarja
Organisaatio Suomen Biopankkiosuuskunta
Tutkimusaihe Eurooppalainen biopankkien infrastruktuuri
Päätös 327970
Päätöspvm 09.12.2019
Rahoituskausi 01.01.2020 - 31.12.2024
Rahoitus (€) 1 111 417
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
BBMRI.fi on kaikkien yhdeksän suomalaisen julkisen biobankin muodostama tutkimusinfrastruktuuri. BBMRI.fi on osa eurooppalaista BBMRI-ERIC infrastruktuuria. BBMRI.fi toimintoja koordinoi Suomen Biopankkiosuuskunta FINBB. Suomalaisen biopankki-infrastruktuurin tavoitteena ja visiona on tarjota ensiluokkaiset next-generation biopankkipalvelut tutkimuksen ja innovaatioprojektien käyttöön ja siten tehostaa yksilöllisen terveydenhoidon toteumista ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Tavoitteisiin päästäkseen infrastruktuuri panostaa erityisesti kansalliseen koordinointiin, biopankkien laatujärjestelmän rakentamiseen ja akkreditointiin, laki ja eettisten asioiden konsultointipalveluun, avainprosessien harmonisointiin biopankkeihin palautuvan tutkimustiedon osalta sekä biopankkien saatavuuspalvelun rakentamiseen.