Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Seppälä, Jukka
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Biotalousinfrastruktuuri
Päätös 327865
Päätöspvm 09.12.2019
Rahoituskausi 01.01.2020 - 31.12.2023
Rahoitus (€) 756 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Siirryttäessä biotalouteen yksi suurimmista haasteista maailmanlaajuisesti on kehittää uusia teknologiaratkaisuja uusiutuvien raaka-aineiden jalostukseen. BIOECONOMY allianssi yhdistää Aalto-yliopiston ja VTT:n tutkimusinfrastruktuurit mahdollistaen uudet läpimurrot biotalouden teknologisiin haasteisiin. Tutkimuksen painopistealueina ovat kemian prosessitekniikka, teollinen biotekniikka ja materiaalitekniikka sekä erityisenä osaamisalueena metsäbiomassan jalostaminen korkean teknologian tuotteiksi. Tavoitetta vahvistaa Suomen Akatemian FinnCERES lippulaivahanke. BIOECONOMY tutkimusinfrastruktuurin systemaattinen kehittäminen ja avoimen käytön politiikka palvelee suomalaista tiedeyhteisöä ja teollisuutta edistäen biopohjaisia innovaatioita ja Suomen kilpailukykyä maailmanlaajuisilla markkinoilla. Tutkimusinfrastruktuurin tavoitteena on verkostoituminen ja pääsy eurooppalaiselle tutkimusinfrastruktuurien ESFRI-tiekartalle vuonna 2021.