Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Taylor, Zachary
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe
Sarveiskalvosiirrännäisen kartoitus millimetriaalloilla
Päätös 327640
Päätöspvm 01.11.2019
Rahoituskausi 01.01.2020 - 31.12.2022
Rahoitus (€) 475 528
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Sarveiskalvon vesipitoisuus on tärkeä ominaisuus sarveiskalvon terveyden diagnoosissa. Siitä huolimatta, vesipitoisuuden tutkimiseen on olemassa vain vähän keinoja. Nykyisin käytössä olevat menetelmät perustuvat lääkärin subjektiiviseen arvioon ja ne voivat olla potilasta häiritseviä. Tutkimusprojekti ARGUM tähtää sarveiskalvon millimetri- ja alimillimetriaaltoalueen kuvantamismenetelmien kehittämiseen. Kuvantamismenetelmät yhdistettynä jo olemassa oleviin menetelmiin tuottavat uutta informaatiota yli laajan sähkömagneettisen säteilyn kaistan. Lisäksi, sarveiskalvon sähkömagneettisia malleja parannetaan nykyisestä, jotta kuvantamismenetelmien tuottamaa dataa kyetään tulkita sarveiskalvon terveyden kannalta.