Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Uusihakala, Katja
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Lapset "imperiaalisena sijoituksena": siirtomaa-aikaiseen Etelä-Rhodsiaan suuntautunut brittiläinen lapsisiirtolaisuus
Päätös 327633
Päätöspvm 17.06.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 47 192
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimus tarkastelee lapsisiirtolaisohjelmaa, jonka tavoitteena oli asuttaa valkoisia brittilapsia Rhodesiaan pysyviksi siirtolaisiksi vuosina 1946-62. Valikoitujen lasten oli määrä koulutuksen kautta nousta yhteiskunnallisesti etuoikeutettuihin asemiin ja näin ollen ylläpitää koloniaalista rodullista hierarkiaa. Tutkimus tarkastelee kuinka entiset siirtolaiset analysoivat koloniaalisen poliiikan perintöä elämässään intersubjektiivisen muistityön kautta. Aineisto muodostuu haastatteluista, havainnoinnista ja arkistomateriaalista, jota kerätään Britanniassa, eteläisessä Afrikassa ja Australiassa. Lapsisiirtolaisuus on ollut laajasti esillä brittiläisessä keskustelussa pääministerin lapsisiirtolaisille esittämän julkisen anteeksipyynnön (2010) myötä. Ele heijastelee sovinnontekoon liittyviä maailmanlaajuisia poliittisia prosesseja. Rhodesialaista lapsisiirtoalisuutta ei kuitenkaan juuri ole tutkittu, mikä tekee tutkimuksesta tärkeän ja ajankohtaisen