Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Paasonen, Susanna
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Intiimiys datavetoisessa kulttuurissa
Päätös 327391
Päätöspvm 19.06.2019
Rahoituskausi 01.06.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 1 497 697
   
Hankkeen julkinen kuvaus
IDA tarkastele kriittisesti datafikaatiota nykyisessä digitaalisessa taloudessa kysyen, kuinka se koetaan, kuinka sitä tulkitaan ja vastustetaan, sekä millaiset yhteiskunnallisesti kestävät ratkaisut ovat mahdollisia. Konsortio erittelee ensimmäiseksi datavetoisen kulttuurin vaikutusta ihmisten erilaisiin rooleihin ja suhteisiin, sekä tähän liittyviä haavoittuvaisuuksia. Toiseksi se tutkii, kuinka intiimiys toimii kiistanalaisena resurssina datavetoisessa työssä, julkisissa työurissa ja sosiaalisissa suhteissa. Kolmanneksi IDA tarkastelee ja kehittää demokraattisia keinoja henkilökohtaisen datan hallintaan, jakamiseen ja käyttöön.