Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Valtonen, Teemu
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe
Opettajaopiskelijoiden teknologispedagogisen sisältötiedon luonne ja kehittyminen
Päätös 327379
Päätöspvm 17.06.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 73 648
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Pitkittäistutkimus tarjoaa tutkimusnäyttöön perustuvaa tietoa opettajankoulutuksen kehittämiseen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön näkökulmasta. Tutkimus keskittyy opettajaopiskelijoiden teknologispedagogiseen sisältötietoon (TPACK). TPACK on teoreettinen malli, joka on suunniteltu kuvaamaan pedagogisesti mielekkään teknologian opetuskäytön vaatimaa tietoa ja osaamista. Malli kuvaa opettajan ajattelua pedagogisen, sisällöllisen sekä teknologisen tiedon näkökulmista sekä näiden vuorovaikutuksesta. Tutkimus keskittyy opettajaopiskelijoiden TPACK:n rakenteisiin, sisältöihin sekä kehittymiseen neljän vuoden aikana opettajankoulutuksessa. TPACK:n osa-alueet ovat heikosti tiedostettuja ja vaikea muotoilla sanoiksi. Tästä syystä aihetta tutkitaan sekä kyselyiden, tuntisuunnitelmien sekä haastattelujen keinoin. Aineisto kerätään neljänä peräkkäisenä vuotena Itä-Suomen yliopiston (Joensuun ja Savonlinnan kampukset) sekä Jyväskylän yliopiston luokanopettajaopiskelijoilta (N=240).