Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Seppälä, Jukka
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe
Bio-öljyihin perustuvat polymeerikomposiitit; arvoketju synteesistä digitaaliseen valmistukseen
Päätös 327248
Päätöspvm 19.06.2019
Rahoituskausi 01.06.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 2 080 134
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Yksi suurista globaaleista haasteista on materiaalien valmistuksen muuttaminen petrokemiaan perustuvista polymeereistä ja muoveista kestävän kehityksen mukaisiksi, uusiutuviin raaka-aineisiin perustuviksi ja hiiltä sitoviksi materiaaleiksi. VALUEBIOMAT-projekti tarjoaa konseptin muuttavan ratkaisun, joka perustuu laajasti tuotettaviin bio-pohjaisiin kasiöljupohjaisiin raaka-aineisiin perustuviin materiaaleihin. Arvoketju perustuu myöskin kehitettyjen polymeerien työstöön hyödyntäen digitaalista valmistustekniikkaa eli ainetta lisäävää valmistusta. Projektissa ovat keskeisessä osassa myöskin arvoketjun elinkaaritarkastelut, kestävää kehitystä suosivat arvoketjut, oikeudellisen viitekehyksen tarkastelut ja uusien liiketoimintamallien tutkimus. VALUEOPTIMAT-projekti on nimenomaan Suomessa luonnollisessa viitekehyksessään, ottaen huomioon tarvittavien tieteenalojen korkea taso ja tutkimusperinne sekä se, että maassamme on laajamittaista jalostettujen bio-öljyjen jalostuksen osaamista.