Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kontinen, Tiina
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe
Hybriditeetti afrikkalaisissa kansalaisjärjestöissä: Esimerkkejä Tansaniasta ja Ugandasta
Päätös 327210
Päätöspvm 17.06.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 12 565
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Kansalaisjärjestöjen taloudellinen ja poliittinen toimintaympäristö Saharan eteläpuolisessa Afrikassa muuttuu jatkuvasti, ja vaikuttaa kansalaisjärjestöjen organisoitumiseen, tavoitteisiin, ja resurssipohjaan. Tutkimuksessa tarkastellaan ugandalaisia ja tansanialaisia kansalaisjärjestöjä hybridiorganisaatioina. Hybridiorganisaatio määritellään organisaationa, joka hyödyntää erilaisia yhteiskunnassa tarjolla olevia institutionaalisia logiikoita sekä muodostaa kulttuurisia hybridejä suhteessa kansainväliseen kehitysapujärjestelmään. Organisaatioetngrafiaa hyödyntäen tutkimuksessa analysoidaan erilaisten logiikoiden ilmenemistä, kultturisten hybridien muodostumista, ja logiikoiden välisiä valtakamppailuja järejstöjen jokapäiväisen toiminnan tasolla. Tutkimus tuottaa uudenlaista tietoa kansalaisyhteiskunnan dynamiikasta, ja soveltaa edelleen institutionaalisten logiikoiden teoriaa uudenlaisissa ympäristöissä.