Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Laihonen, Petteri
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe
Kieli-ideologiat ja csángójen koulutusohjelma: Kielen keksimistä tai poistamista?
Päätös 327199
Päätöspvm 17.06.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.12.2021
Rahoitus (€) 46 300
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projekti tutkii kieli-ideologioita kielenelvytysohjelman käynnistämien muutosprosessien yhteydessä. Moldavian csángót ovat Euroopan arvoituksellisin vähemmistö, joka on kohdannut paljon syrjintää Romaniassa. Euroopan Neuvosto tunnusti Moldavian csángójen kielen suosituksessaan v. 2001. Verrattaen menestyksekäs unkarin kielikoulutusohjelma käynnistyi samana vuonna. Aiemman tutkimuksen perusteella, sekä kielen 'keksiminen' ja 'poistaminen' (Pennycook & Makoni 2006) luonnehtivat csángójen kielitilannetta. Tutkimuskysymykseni on: miten kielikoulutusohjelmaan osallistuvat csángót identifikoituvat kielenelvytysohjelman yhteydessä? Aineisto kerätään monipaikkaisen etnografisen kenttätyön avulla csángóyhteisöistä. Aineeston keruuseen kuuluu myös luokkahuonevuorovaikutuksen videointia ja lasten, vanhempien sekä opettajien (visuaalisia ja perinteisiä) haastatteluja. Tutkimuksen päämääränä on myös auttaa csángó yhteisöjä näkemään kielensä resussina.