Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Huuki, Tuija
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe
Vallan visaiset seurustelu- ja kaverisuhteet alakoulussa sekä taidelähtöiset menetelmät suhteiden eheyttämisessä
Päätös 327120
Päätöspvm 17.06.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 22 120
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimuksessa selvitetään, miten 10-12-vuotiaiden koululaisten seurustelu- ja kaverisuhteet rakentuvat sekä miten valta ja väkivalta kietoutuvat näihin suhteisiin. Tutkimuksen kohteina ovat erityisesti (väki)vallan historialliset, materiaaliset ja affektiiviset ulottuvuudet sekä taidelähtöisten menetelmien mahdollisuudet suhteisiin liittyvien tunteiden ja kokemusten kommunikoinnissa ja yhdenvertaisten suhteiden rakentamisessa. Tutkimuksessa käytetään osallistumista tukevia multisensorisia etnografisia ja taidelähtöisiä menetelmiä. Tutkimus syventää ymmärrystä alakouluikäisten lasten sukupuolistuneista valtasuhteista, ja siinä kehitetään metodologisia, teoreettisia ja käytännön välineitä seurustelu- ja kaverikulttuurien sensitiivisten aihepiirien tutkimiseen. Tuloksista raportoidaan tutkimuksen eri vaiheissa yhteistyössä tutkimuksen kansainvälisten ja paikallisten partnereiden kanssa alan johtavissa julkaisuissa, kansallisissa ja kansainvälisissä konferensseissa sekä taidenäyttelyissä.