Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hakovirta, Mia
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe
Vertaileva tutkimus muuttuvista perhesuhteista ja lapsen elatuksesta
Päätös 327061
Päätöspvm 17.06.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 45 447
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Lapsen vanhempien asuessa erillään lapsen elatus muodostaa lapsen huollon taloudellisen perustan. Lapsen elatus koostuu pääasiassa lapsen toisen vanhemman maksamasta elatusavusta ja/ tai yhteiskunnan maksamasta elatustuesta. Vanhempien erotessa useat vanhemmat päätyvät lapsen yhteishuoltoon, vuoroasuminen on yleistynyt ja isät ottavat yhä enemmän vastuuta lapsista myös eron jälkeen. Lisäksi lapsille ja vanhemmille syntyy uusia perhesiteitä vanhempien uusien parisuhteiden myötä. Muuttuvat perhesuhteet nostavat esille kysymyksen siitä, kuinka lapsen elatus tulisi järjestää tilanteissa, joissa perheenjäsenillä voi olla erilaisia biologisia siteitä ja oikeudellisia suhteita? Tässä projektissa tutkitaan, miten elatusapujärjestelmä ja sosiaaliturva huomioi muuttuvia perhesuhteita eri maissa. Aineistona käytetään eri maista kerättyjä vignettejä sekä Luxemburg Income Study (LIS) aineistoja.