Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Salmi, Anna-Kaisa
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe
Ympäristösuhteen muutos koloniaalisessa kohtaamisessa
Päätös 327060
Päätöspvm 17.06.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 38 447
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Koloniaalisella kohtaamisella on usein voimakas vaikutus ihmisten eläin- ja ympäristösuhteeseen. Pohjoisessa Fennoskandiassa ruotsalainen maanviljelysasutus tuli kruunun uudisasutuspolitiikan myötä kontaktiin saamelaisten kanssa. Ruotsalainen maanviljelyskulttuuri muuttui pohjoisten luonnonolosuhteiden ja saamelaisvaikutteiden myötä, kun taas saamelaisten keskuudessa poronhoito kehittyi ja yleistyi kun saamelaiset joutuivat ruotsalaisen uudisasutuksen ja verotuksen vaikutuspiiriin. Nämä muutokset vaikuttivat voimakkaasti ruotsalaisten ja saamelaisten yhteisöihin, uskontoon sekä pyhiin paikkoihin maisemassa. Tässä tutkimuksessa keskityn siihen, miten koloniaalinen kohtaaminen muutti ympäristösuhdetta sekä valloittajien että valloitettujen keskuudessa. Tutkimuksessa käytetään arkeologisia ja eläinosteologisia metodeja, tilallisia menetelmiä, molekyyliarkeologiaa sekä postkoloniaalista posthumanistista teoreettista viitekehystä.