Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Vuorimaa-Laukkanen, Elina
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Fysikaaliseen kemiaan ja spektroskopiaan perustuvat menetelmät nanopartikkelien ja elävien solujen välisten vuorovaikutusten ajantasaiseen tutkimiseen
Päätös 326679
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 230 081
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä projektissa kehitetään uusi metodi, jolla voidaan tutkia nanopartikkelien ja solujen välisiä vuorovaikutuksia reaaliajassa. Metodi perustuu fluoresenssi elinaika mikroskopiaan, missä intensiteetin sijaan fluoresenssin elinaikaa käytettään kuvan luomiseen. Käyttämällä fluoresoivia merkkiaineita, jotka ovat herkkiä ympäristönsä muutoksille, voidaan mitata sekä merkkiaineen jakautumista näytteessä että sitä, millaisessa ympäristössä se on. Näin saadaan tietoa poolisuudesta, pH:sta, hydrofobisuudesta, happipitoisuudesta ja molekyylien välisistä vuorovaikutuksista merkkiaineen läheisyydessä. Tavoitteena on, että kehitettyä metodia voidaan käyttää monenlaisten nanopartikkeleihin liittyvien ongelmien, kuten ympäristö- ja terveysvaikutusten, tutkimiseen.