Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Manninen, Tiina
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe
Uudet oppimisen ja informaationkäsittelyn mallit pikkuaivoissa
Päätös 326494
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 208 006
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Yhä useammat julkaisut ovat osoittaneet, että gliasoluilla on keskeinen rooli aivojen aineenvaihdunnan ja homeostaasin tukemisen lisäksi myös aivojen tiedonkäsittelyssä ja muovautuvuudessa. Pikkuaivojen gliasolujen roolia informaationkäsittelyssä ja motorisessa oppimisessa on mahdollista tutkia vain yhdistämällä olemassa olevia ja uusia laskennallisia malleja kokeellisen datan kanssa. Laskennallinen mallinnus antaa mahdollisuuden testata systeemejä erilaisilla sisääntuloilla ja erilaisissa olosuhteissa, jota on erittäin vaikeaa testata laboratoriokokeissa. Projektissa kehitetyt laskennalliset mallit tulevat olemaan parempia kuin aiemmin julkaistut mallit. Tämän projektin tavoitteena on löytää uudet biologialähtöiset oppimisen ja informaationkäsittelyn toimintaperiaatteet pikkuaivoissa.