Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Lohan, Simona
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe PRISMA: Paikannusavusteiset ja luotettavat millimetriaalto-pohjaiset tietoliikenneratkaisut teollisissa ympäristöissä
Päätös 326467
Päätöspvm 10.10.2017
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.12.2019
Rahoitus (€) 86 091
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Teollisen esineiden internetin(IIoT) kehitystä vauhdittaa liitettyjen ja verkottuneiden koneiden suuri määrä,joka lupaa ennennäkemätöntä taloudellista potentiaalia.Saumattoman liitettävyyden tarjoamiseksi rajoittamattomalle IIoT-laitteiden liikkuvuudelle on erittäin tärkeää ottaa käyttöön matalan latenssin tietoliikenneverkkoja,jotka mahdollistavat saumattomasti suurella datanopeudella tapahtuvan tiedonsiirron ja tarkan paikantamisominaisuuden.Tämä on erityisen tärkeää uusille teollisille IoT-sovelluksille,jossa esimerkiksi liikkuva kone lähettää reaaliaikaisesti suurta tiedonsiirtonopeutta vaativaa monitorointidataa etä-operaattorilleen ja vastaanottaa ohjauskäskyjä suurella luotettavuudella. Tällaisten järjestelmien osalta projekti pyrkii tarjoamaan samanaikaisesti korkean tiedonsiirtonopeuden ylälinkille,alhaisen latenssin ja korkean luotettavuuden alalinkissä.Projektissa kehitettävät tekniikat auttavat tulevia teollisia IoT-sovelluksia,joilla on suuria yhteiskunnallisia vaikutuksia