Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Foi, Alessandro
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Laskennallisia malleja ja menetelmiä äärimmäisen matalaenergiseen ja vähäfotoniseen kuvantamiseen
Päätös 326439
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 422 264
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projekti käsittelee kuvaamista erittäin matalilla energiatasoilla, mukaan lukien erittäin vähäisessä valossa, erittäin lyhyillä altistumisajoilla tai erittäin matalilla säteilyannoksilla. Sen tavoitteena on kehittää laskennallisia malleja ja kuvanparannusmenetelmiä, jotka ovat käyttökelpoisia useita kertaluokkia alemmilla energiatasoilla kuin nykyisin on mahdollista. Kullekin sovellukselle räätälöityjen ratkaisujen sijaan me aiomme toimittaa yleiskäyttöisiä algoritmeja, joita tutkijat eri tieteenaloilta voivat luotettavasti käyttää kuvantamisketjuissansa. Projekti mahdollistaa uusia kuvantamismodaliteetteja ja sallii sellaisten lyhytaikaisten tai heikkojen ilmiöiden tallentamisen, jotka nykyisin ovat matalaenergiselle kuvantamiselle ominaisten ylitsepääsemättömien melutasojen takia mahdottomia havaita.