Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kuosmanen, Julia
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Katse- ja konenäköperustaisten käyttöliittymien hyödyntäminen ADHD:n kognitiivisessa ja behavioraalisessa kuntoutuksessa
Päätös 326430
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 317 762
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö (ADHD) on yleisin kognitiivinen ja aivojen toiminnan häiriö lapsilla, joka ilmenee keskittymisvaikeuksina, impulsiivisuutena ja yliaktiivisena käytöksenä. Tässä projektissa pyrimme hyödyntämään innovatiivisia vuorovaikutusmenetelmiä, kuten katseen suuntaa, kasvojen ilmeitä, käsillä tehtäviä eleitä ja vartalon liikkeitä, parantaaksemme nykyisiä ADHD:n hoitokeinoja. Uskomme, että nämä uudenlaiset tavat vuorovaikuttaa tietokoneen kanssa tarjoavat uuden ja innovatiivisen mahdollisuuden ADHD:n kuntouttamiseen ja hoitamiseen. Koska tietokoneiden avulla voidaan mitata ja havannoida ihmisten käyttäytymistä ja toimintaa täysin automaattisesti ja objektiivisesti, odotamme, että hanke edistää ADHD:n objektiivista arviointia ja tuottaa täysin objektiivisia mittareita ADHD:n diagnosointiin.