Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Paunonen, Lassi
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Jakautuneiden järjestelmien robusti säätö
Päätös 326419
Päätöspvm 20.06.2017
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 373 958
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Sisäisen mallin periaate on eräs olemassa olevan säätöteorian kulmakivistä. Se kertoo, että säätöjärjestelmä voi seurata annettuja referenssignaaleita järjestelmän häiriöistä huolimatta, jos ja vain jos säätäjä sisältää referenssisignaalien kopion. Sisäisen mallin periaatetta hyödynnetään säätöjärjestelmien suunnittelussa, ja se auttaa ymmärtämään miten luonto toteuttaa vastaa toimintoa. Tutkimuksen aiheena on sisa¨isen mallin ja häiriöitä sietävien ns. robustien säätäjien teorian kehittäminen osittaisdifferentiaaliyhtälöillä kuvattaville järjestelmille. Myös tutkittavat referenssi- ja häiriösignaalit saavat olla hyvin yleisiä periodisia funktioita. Näin käsiteltävien signaaleiden luokka muodostuu olennaisesti aikaisempaa suuremmaksi. Tulokset ovat olennaisia, sillä suuri osa käytännnön prosesseista on kuvattavissa osittaisdifferentiaaliyhtälöillä. Sovellukset liittyvät mm. diffuusioprosessien ja joustavien, värehtelevien rakenteiden ohjaukseen.