Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Tammela, Päivi
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe
Escherichia colin antibioottiherkkyyden palauttaminen effluksipumpun toimintaa salpaavien yhdisteiden avulla
Päätös 326261
Päätöspvm 19.12.2018
Rahoituskausi 01.04.2019 - 31.03.2022
Rahoitus (€) 298 811
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Multiresistenttien Gram-negatiivisten bakteerien jatkuva lisääntyminen vaikeuttaa bakteeri-infektioiden hoitoa. Antibiootteja bakteerisoluista poistavien effluksipumppujen yli-ilmentyminen on tärkeä lääkeaineresistenssiä aiheuttava tekijä Gram-negatiivisissa bakteereissa. Tällaisten bakteerien herkkyyden palauttaminen tunnettuja antibiootteja vastaan effluksipumppujen toimintaa estämällä on uusi, houkutteleva keino resistenssiä vastaan. Tavoitteemme on kehittää ja optimoida uusia pienmolekyylejä, jotka estävät effluksipumppujen toimintaa ja näin antibioottien poistamista bakteerisoluista. Tähän pyrimme käyttämällä monitieteellistä lähestymistapaa hyödyntäen mm. virtuaaliseulontaa, lääkeainekemiaa sekä biofysikaalisia ja mikrobiologisia arviointimenetelmiä. Tämän lähestymistavan avulla tavoitteemme on kehittää effluksipumpun salpaajia, joita voitaisiin edelleen kehittää lääkeaineiksi ja käyttää mikrobilääkkeiden lisänä palauttamaan E. colin herkkyys jo olemassa oleville antibiooteille.